بیوگرافی کامل ماشاالله شاه مرادی زاده

متن کامل بیوگرافی ماشاالله شاه مرادی زاده

«ماشاالله شاه مرادی زاده» در آثاری همچون «نفوذ»، «معراجی‌ها»، «معراجی ها»، «تهران 1500»، «پنهان»، «اخراجی ها 3»، «تردید»، «آن مرد آمد»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «پاداش سکوت»، «دست‌های خالی»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «مردی شبیه باران»، «سجاده آتش»، «آخرین شناسایی»، «بر بال فرشتگان»، «پنجشنبه آخر ماه»، «جنگ کودکانه»، «به کبودی یاس»، «رنجر»، «دکل» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ماشاالله شاه مرادی زاده

«ماشاالله شاه مرادی زاده» در آثاری همچون «نفوذ»، «معراجی‌ها»، «معراجی ها»، «تهران 1500»، «پنهان»، «اخراجی ها 3»، «تردید»، «آن مرد آمد»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «پاداش سکوت»، «دست‌های خالی»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «مردی شبیه باران»، «سجاده آتش»، «آخرین شناسایی»، «بر بال فرشتگان»، «پنجشنبه آخر ماه»، «جنگ کودکانه»، «به کبودی یاس»، «رنجر»، «دکل» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه» حضور داشته است.

فیلموگرافی ماشاالله شاه مرادی زاده

(+ اضافه کردن اثر به سوابق ماشاالله شاه مرادی زاده)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
6.9
1375
0.0
1374
7.0
1372
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ماشاالله شاه مرادی زاده

آخرین مشارکت های کاربران