بیوگرافی کامل فریا ثمرانی

متن کامل بیوگرافی فریا ثمرانی

«فریا ثمرانی» در آثاری همچون «اوریون»، «طهران تهران»، «به خاطر خواهرم»، «حس پنهان»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز» به عنوان «بازیگر»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریا ثمرانی

«فریا ثمرانی» در آثاری همچون «اوریون»، «طهران تهران»، «به خاطر خواهرم»، «حس پنهان»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز» به عنوان «بازیگر»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریا ثمرانی

آخرین مشارکت های کاربران