تاریخ اکران: 1380/08/11

محمد (علی اسماعیل‌لو) پسر یک روزنامه فروش و علاقه‌مند به فوتبال، به رغم مخالفت‌های پدرش با جوانی به نام مسلم (محمد صالح‌علا) به دیدن مسابقات فوتبال می‌رود. محمد که از نقص پا رنج می‌برد، آرزو دارد که فوتبالیست مشهوری شود. این در حالی‌ست که او با یک شیپورچی قدیمی که اجاره‌های خانه‌اش عثب افتاده، آشنا می‌شود و علی‌رغم بی‌پولی درصدد کمک به او برمی‌آید. او در این راه با جواد زرینچه (در نقش خودش) آشنا می‌شود.

محمد (علی اسماعیل‌لو) پسر یک روزنامه فروش و علاقه‌مند به فوتبال، به رغم مخالفت‌های پدرش با جوانی به نام مسلم (محمد صالح‌علا) به دیدن مسابقات فوتبال می‌رود. محمد که از نقص پا رنج می‌برد، آرزو دارد که فوتبالیست مشهوری شود. این در حالی‌ست که او با یک شیپورچی قدیمی که اجاره‌های خانه‌اش عثب افتاده، آشنا می‌شود و علی‌رغم بی‌پولی درصدد کمک به او برمی‌آید. او در این راه با جواد زرینچه (در نقش خودش) آشنا می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم مثلث آبی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

محمد (علی اسماعیل‌لو) پسر یک روزنامه فروش و علاقه‌مند به فوتبال، به رغم مخالفت‌های پدرش با جوانی به نام مسلم (محمد صالح‌علا) به دیدن مسابقات فوتبال می‌رود. محمد که از نقص پا رنج می‌برد، آرزو دارد که فوتبالیست مشهوری شود. این در حالی‌ست که او با یک شیپورچی قدیمی که اجاره‌های خانه‌اش عثب افتاده، آشنا می‌شود و علی‌رغم بی‌پولی درصدد کمک به او برمی‌آید. او در این راه با جواد زرینچه (در نقش خودش) آشنا می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مثلث آبی