بیوگرافی کامل سروش خلیلی

متن کامل بیوگرافی سروش خلیلی

«سروش خلیلی» در آثاری همچون «مسافری از گرونگول»، «در به درها»، «جایی برای زندگی»، «معصومیت از دست رفته»، «مربای شیرین»، «خاکستری»، «دختری به نام تندر»، «تهران روزگار نو»، «دارا و ندار»، «مثلث آبی»، «عشق کافی نیست؟»، «کمیته مجازات»، «غریبانه»، «بدلکاران»، «سرحد»، «روز واقعه»، «آقای شانس»، «مدرسه پیرمردها»، «وسوسه»، «خارج از محدوده»، «ترن»، «غریبه»، «جمیل»، «ماموریت»، «مردی که موش شد»، «امیرکبیر»، «بنفشه‌زار»، «کمال‌الملک»، «دانه‌های گندم»، «اعدامی»، «گفت هر سه‌نفرشان»، «هزاردستان»، «دایره مینا»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سروش خلیلی

«سروش خلیلی» در آثاری همچون «مسافری از گرونگول»، «در به درها»، «جایی برای زندگی»، «معصومیت از دست رفته»، «مربای شیرین»، «خاکستری»، «دختری به نام تندر»، «تهران روزگار نو»، «دارا و ندار»، «مثلث آبی»، «عشق کافی نیست؟»، «کمیته مجازات»، «غریبانه»، «بدلکاران»، «سرحد»، «روز واقعه»، «آقای شانس»، «مدرسه پیرمردها»، «وسوسه»، «خارج از محدوده»، «ترن»، «غریبه»، «جمیل»، «ماموریت»، «مردی که موش شد»، «امیرکبیر»، «بنفشه‌زار»، «کمال‌الملک»، «دانه‌های گندم»، «اعدامی»، «گفت هر سه‌نفرشان»، «هزاردستان»، «دایره مینا»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سروش خلیلی