بیوگرافی کامل سروش خلیلی

متن کامل بیوگرافی سروش خلیلی

«سروش خلیلی» در آثاری همچون «مسافری از گرونگول»، «جایی برای زندگی»، «در به درها»، «معصومیت از دست رفته»، «مربای شیرین»، «دختری به نام تندر»، «خاکستری»، «تهران روزگار نو»، «دارا و ندار»، «مثلث آبی»، «کمیته مجازات»، «عشق کافی نیست؟»، «غریبانه»، «بدلکاران»، «سرحد»، «آقای شانس»، «روز واقعه»، «مدرسه پیرمردها»، «وسوسه»، «ترن»، «غریبه»، «جمیل»، «خارج از محدوده»، «ماموریت»، «مردی که موش شد»، «امیرکبیر»، «بنفشه‌زار»، «کمال‌الملک»، «دانه‌های گندم»، «اعدامی»، «گفت هر سه‌نفرشان»، «هزاردستان»، «دایره مینا»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سروش خلیلی

«سروش خلیلی» در آثاری همچون «مسافری از گرونگول»، «جایی برای زندگی»، «در به درها»، «معصومیت از دست رفته»، «مربای شیرین»، «دختری به نام تندر»، «خاکستری»، «تهران روزگار نو»، «دارا و ندار»، «مثلث آبی»، «کمیته مجازات»، «عشق کافی نیست؟»، «غریبانه»، «بدلکاران»، «سرحد»، «آقای شانس»، «روز واقعه»، «مدرسه پیرمردها»، «وسوسه»، «ترن»، «غریبه»، «جمیل»، «خارج از محدوده»، «ماموریت»، «مردی که موش شد»، «امیرکبیر»، «بنفشه‌زار»، «کمال‌الملک»، «دانه‌های گندم»، «اعدامی»، «گفت هر سه‌نفرشان»، «هزاردستان»، «دایره مینا»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سروش خلیلی