بیوگرافی کامل حبیب‌الله ثامینه

متن کامل بیوگرافی حبیب‌الله ثامینه

«حبیب‌الله ثامینه» در آثاری همچون «آواز مردمان خوب»، «قصه پریا»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «قلبهای ناآرام»، «به من نگاه کن»، «سام و نرگس»، «متولد ماه مهر»، «شراره»، «مثلث آبی»، «شوخی»، «عینک دودی»، «کمکم کن»، «شهردار مدرسه»، «غزال»، «بیگانه ای در شهر»، «پنجاه روز التهاب»، «بر بال فرشتگان»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «دیگه چه خبر»، «دو نیمه سیب»، «آتش پنهان»، «پول خارجی»، «پیک جنگل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حبیب‌الله ثامینه

«حبیب‌الله ثامینه» در آثاری همچون «آواز مردمان خوب»، «قصه پریا»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «قلبهای ناآرام»، «به من نگاه کن»، «سام و نرگس»، «متولد ماه مهر»، «شراره»، «مثلث آبی»، «شوخی»، «عینک دودی»، «کمکم کن»، «شهردار مدرسه»، «غزال»، «بیگانه ای در شهر»، «پنجاه روز التهاب»، «بر بال فرشتگان»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «دیگه چه خبر»، «دو نیمه سیب»، «آتش پنهان»، «پول خارجی»، «پیک جنگل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حبیب‌الله ثامینه

آخرین مشارکت های کاربران