بیوگرافی کامل مجید علیزاده

متن کامل بیوگرافی مجید علیزاده

«مجید علیزاده» در آثاری همچون «بر سر دوراهی»، «پا تو کفش من نکن»، «متروپل»، «رژیم طلایی»، «سلام بر عشق»، «گنج خانه سفید»، «موش»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «دوستان»، «مثلث آبی»، «فرار مرگبار»، «آقای شانس»، «پرتگاه»، «دو روی سکه»، «یک‌بار برای همیشه»، «تبعیدی‌ها»، «بازی تمام شد»، «دندان مار»، «طوبی»، «ترن»، «غریبه»، «گردباد»، «حادثه»، «ریشه در خون»، «بازداشتگاه»، «سناتور»، «فرمان»، «از فریاد تا ترور»، «زمزمه بودا» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید علیزاده

«مجید علیزاده» در آثاری همچون «بر سر دوراهی»، «پا تو کفش من نکن»، «متروپل»، «رژیم طلایی»، «سلام بر عشق»، «گنج خانه سفید»، «موش»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «دوستان»، «مثلث آبی»، «فرار مرگبار»، «آقای شانس»، «پرتگاه»، «دو روی سکه»، «یک‌بار برای همیشه»، «تبعیدی‌ها»، «بازی تمام شد»، «دندان مار»، «طوبی»، «ترن»، «غریبه»، «گردباد»، «حادثه»، «ریشه در خون»، «بازداشتگاه»، «سناتور»، «فرمان»، «از فریاد تا ترور»، «زمزمه بودا» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید علیزاده

آخرین مشارکت های کاربران