پشت پرده‌ی مه (1384)

99 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1384/06/31
کارگردان: پرویز شیخ‌طادی

«یوسف فتاحی»(جهانگیر الماسی) مدرس ناشنوایان کارش را در روستایی آغاز می‌کند. یکی از دلایل ماندنش در روستا حضور مادرش«بی بی»(فاطمه طاهری) در روستا است. فتاحی آموزگاری سخت‌گیر است ولی یکی از شاگردهایش به نام «مرتضی»(علی‌رضا شیخ الاسلامی) به سبب بازیگوشی‌هایش نظر فتاحی را جلب می کند. سایر دانش‌آموزان فکر می‌کنند رابطه ی خوب او با مرتضی به دلیل مادرش«خاتون»(رزیتا غفاری) است. همین امر سببب می شود که مرتضی بنای ناسازگاری با فتاحی را در پیش بگیرد. در چنین وضعی حال مادرش رو به وخامت می رود و خاتون و فتاحی نیز با یکدیگر صمیمی می‌شوند. اما حادثه ای ناگوار باعث تصمیم جدیدی برای زندگی فتاحی می شود.

«یوسف فتاحی»(جهانگیر الماسی) مدرس ناشنوایان کارش را در روستایی آغاز می‌کند. یکی از دلایل ماندنش در روستا حضور مادرش«بی بی»(فاطمه طاهری) در روستا است. فتاحی آموزگاری سخت‌گیر است ولی یکی از شاگردهایش به نام «مرتضی»(علی‌رضا شیخ الاسلامی) به سبب بازیگوشی‌هایش نظر فتاحی را جلب می کند. سایر دانش‌آموزان فکر می‌کنند رابطه ی خوب او با مرتضی به دلیل مادرش«خاتون»(رزیتا غفاری) است. همین امر سببب می شود که مرتضی بنای ناسازگاری با فتاحی را در پیش بگیرد. در چنین وضعی حال مادرش رو به وخامت می رود و خاتون و فتاحی نیز با یکدیگر صمیمی می‌شوند. اما حادثه ای ناگوار باعث تصمیم جدیدی برای زندگی فتاحی می شود.

جوایز فیلم سینمایی پشت پرده‌ی مه
جوایز فیلم سینمایی پشت پرده‌ی مه
جوایز فیلم سینمایی پشت پرده‌ی مه
فیلم سینمایی پشت پرده‌ی مه در جشنواره های مختلف 9 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم پشت پرده‌ی مه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

«یوسف فتاحی»(جهانگیر الماسی) مدرس ناشنوایان کارش را در روستایی آغاز می‌کند. یکی از دلایل ماندنش در روستا حضور مادرش«بی بی»(فاطمه طاهری) در روستا است. فتاحی آموزگاری سخت‌گیر است ولی یکی از شاگردهایش به نام «مرتضی»(علی‌رضا شیخ الاسلامی) به سبب بازیگوشی‌هایش نظر فتاحی را جلب می کند. سایر دانش‌آموزان فکر می‌کنند رابطه ی خوب او با مرتضی به دلیل مادرش«خاتون»(رزیتا غفاری) است. همین امر سببب می شود که مرتضی بنای ناسازگاری با فتاحی را در پیش بگیرد. در چنین وضعی حال مادرش رو به وخامت می رود و خاتون و فتاحی نیز با یکدیگر صمیمی می‌شوند. اما حادثه ای ناگوار باعث تصمیم جدیدی برای زندگی فتاحی می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی پشت پرده‌ی مه

آخرین مشارکت های کاربران