قزل ارسلان یا پسر امیرارسلان (1336)

93 دقیقه
تاریخ اکران: 1336/01/15

روح قمر وزیر (حسین محسنی) به پسرش سهیل ظاهر می‌شود و از او می‌خواهد که با سحر و جادو و در کسوت سوداگر خود را به دربار قزل ارسلان (ناصر انقطاع) برساند تا با نشان دادن عکس ماه‌لقا (نور جهان) قزل‌ارسلان را دلباخته او کند. قزل ارسلان شیفته ماه‌لقا می‌شود و برای دیدن او به شهری دیگر می‌رود. او در آنجا به ماجراهایی دیگر پی می‌برد.

روح قمر وزیر (حسین محسنی) به پسرش سهیل ظاهر می‌شود و از او می‌خواهد که با سحر و جادو و در کسوت سوداگر خود را به دربار قزل ارسلان (ناصر انقطاع) برساند تا با نشان دادن عکس ماه‌لقا (نور جهان) قزل‌ارسلان را دلباخته او کند. قزل ارسلان شیفته ماه‌لقا می‌شود و برای دیدن او به شهری دیگر می‌رود. او در آنجا به ماجراهایی دیگر پی می‌برد.

سایر اطلاعات فیلم قزل ارسلان یا پسر امیرارسلان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

روح قمر وزیر (حسین محسنی) به پسرش سهیل ظاهر می‌شود و از او می‌خواهد که با سحر و جادو و در کسوت سوداگر خود را به دربار قزل ارسلان (ناصر انقطاع) برساند تا با نشان دادن عکس ماه‌لقا (نور جهان) قزل‌ارسلان را دلباخته او کند. قزل ارسلان شیفته ماه‌لقا می‌شود و برای دیدن او به شهری دیگر می‌رود. او در آنجا به ماجراهایی دیگر پی می‌برد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قزل ارسلان یا پسر امیرارسلان

آخرین مشارکت های کاربران