نان و شعر (1373)

93 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/05/12
کارگردان: کیومرث پوراحمد

یک قصه ی جذاب دیگر ازماجراجویی های مجید. خواندن چند صفحه از کتاب بینوایان ویکتور هوگو ، مجید (مهدی باقربیگی) را وادار می کند که برای پیدا کردن کتاب به کتابخانه برود. اما چون عضو کتابخانه نیست به او کتاب نمی دهد. به ناچار و به شوق خواندن شاهکار ویکتور هوگو یکی از کتاب های شوهر خواهرش را به کتابخانه برده و بالاخره کتاب را می گیرد. غافل از این که یک عدد چک دربین صفحات کتاب قرار دارد. یک کارگردان کتاب را به امانت می گیرد . آغاز جستجوی مجید برای پیدا کردن چک ودنبال کردن کارگردان تا سر صحنه ی فیلمبرداری همزمان می شود با چاپ شدن شعرهایش در مجله. مجید به انجمن شاعران راه پیدا می کند و در روز برگزاری مراسم تجلیل از شعرهایش در مقابل بی بی (پروین دخت یزدانیان) ، خواهرش و حتی شوهر خواهرش غافلگیر می شود.

یک قصه ی جذاب دیگر ازماجراجویی های مجید. خواندن چند صفحه از کتاب بینوایان ویکتور هوگو ، مجید (مهدی باقربیگی) را وادار می کند که برای پیدا کردن کتاب به کتابخانه برود. اما چون عضو کتابخانه نیست به او کتاب نمی دهد. به ناچار و به شوق خواندن شاهکار ویکتور هوگو یکی از کتاب های شوهر خواهرش را به کتابخانه برده و بالاخره کتاب را می گیرد. غافل از این که یک عدد چک دربین صفحات کتاب قرار دارد. یک کارگردان کتاب را به امانت می گیرد . آغاز جستجوی مجید برای پیدا کردن چک ودنبال کردن کارگردان تا سر صحنه ی فیلمبرداری همزمان می شود با چاپ شدن شعرهایش در مجله. مجید به انجمن شاعران راه پیدا می کند و در روز برگزاری مراسم تجلیل از شعرهایش در مقابل بی بی (پروین دخت یزدانیان) ، خواهرش و حتی شوهر خواهرش غافلگیر می شود.

جوایز نان و شعر
جوایز نان و شعر
جوایز نان و شعر
نان و شعر در جشنواره های مختلف 5 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم نان و شعر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

یک قصه ی جذاب دیگر ازماجراجویی های مجید. خواندن چند صفحه از کتاب بینوایان ویکتور هوگو ، مجید (مهدی باقربیگی) را وادار می کند که برای پیدا کردن کتاب به کتابخانه برود. اما چون عضو کتابخانه نیست به او کتاب نمی دهد. به ناچار و به شوق خواندن شاهکار ویکتور هوگو یکی از کتاب های شوهر خواهرش را به کتابخانه برده و بالاخره کتاب را می گیرد. غافل از این که یک عدد چک دربین صفحات کتاب قرار دارد. یک کارگردان کتاب را به امانت می گیرد . آغاز جستجوی مجید برای پیدا کردن چک ودنبال کردن کارگردان تا سر صحنه ی فیلمبرداری همزمان می شود با چاپ شدن شعرهایش در مجله. مجید به انجمن شاعران راه پیدا می کند و در روز برگزاری مراسم تجلیل از شعرهایش در مقابل بی بی (پروین دخت یزدانیان) ، خواهرش و حتی شوهر خواهرش غافلگیر می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نان و شعر

نقدهای مرتبط نان و شعر

آخرین مشارکت های کاربران