تاریخ اکران: 1363/01/01
کارگردان: حبیب کاوش

فیلمی تاریخی-حادثه‌ای درباره‌ی زندگی دادشاه (سعیدراد) دوست محمد بلوچ و مخالف با اصل چهار که در زاهدان یکی از حامیان اصل چهار به نام سردار درانی را به دار می‌کشد. او با این اقدام خشم ژاندارم‌ها را بر می‌انگیزد.

فیلمی تاریخی-حادثه‌ای درباره‌ی زندگی دادشاه (سعیدراد) دوست محمد بلوچ و مخالف با اصل چهار که در زاهدان یکی از حامیان اصل چهار به نام سردار درانی را به دار می‌کشد. او با این اقدام خشم ژاندارم‌ها را بر می‌انگیزد.

سایر اطلاعات فیلم دادشاه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

114 دقیقه

داستان

فیلمی تاریخی-حادثه‌ای درباره‌ی زندگی دادشاه (سعیدراد) دوست محمد بلوچ و مخالف با اصل چهار که در زاهدان یکی از حامیان اصل چهار به نام سردار درانی را به دار می‌کشد. او با این اقدام خشم ژاندارم‌ها را بر می‌انگیزد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دادشاه

نقدهای مرتبط دادشاه

آخرین مشارکت های کاربران