بیوگرافی کامل عرش پورزارعی

متن کامل بیوگرافی عرش پورزارعی

«عرش پورزارعی» در آثاری همچون «سفیر»، «شیخ مفید»، «سازمان 4»، «کانی‌مانگا»، «حماسه دره شیلر»، «جدال»، «عیاران و طراران»، «حماسه مهران»، «دادشاه»، «کلاغ»، «ملکوت»، «قهرمانان»، «قیصر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عرش پورزارعی

«عرش پورزارعی» در آثاری همچون «سفیر»، «شیخ مفید»، «سازمان 4»، «کانی‌مانگا»، «حماسه دره شیلر»، «جدال»، «عیاران و طراران»، «حماسه مهران»، «دادشاه»، «کلاغ»، «ملکوت»، «قهرمانان»، «قیصر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عرش پورزارعی

آخرین مشارکت های کاربران