بیوگرافی کامل احمد هاشمی

متن کامل بیوگرافی احمد هاشمی

«احمد هاشمی» در آثاری همچون «پادزهر»، «دو روی سکه»، «آخرین تلاش / قهرمان»، «قرق»، «تیغ آفتاب»، «دستمزد»، «در مسیر تندباد»، «روزهای انتظار»، «شیر سنگی»، «گردباد»، «تشریفات»، «فرار»، «دادشاه»، «خاک و خون»، «بازجویی یک جنایت»، «بلوچ»، «پخمه»، «خانواده سرکار غضنفر»، «فریاد»، «سه قاپ»، «بدنام»، «مسافران مهتاب»، «گل مریم»، «شیلات»، «اینجا بدون من»، «مانا»، «روز فرشته» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «عکاس»، «منشی صحنه»، «مشاور کارگردان»، «سینه‌موبیل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد هاشمی

«احمد هاشمی» در آثاری همچون «پادزهر»، «دو روی سکه»، «آخرین تلاش / قهرمان»، «قرق»، «تیغ آفتاب»، «دستمزد»، «در مسیر تندباد»، «روزهای انتظار»، «شیر سنگی»، «گردباد»، «تشریفات»، «فرار»، «دادشاه»، «خاک و خون»، «بازجویی یک جنایت»، «بلوچ»، «پخمه»، «خانواده سرکار غضنفر»، «فریاد»، «سه قاپ»، «بدنام»، «مسافران مهتاب»، «گل مریم»، «شیلات»، «اینجا بدون من»، «مانا»، «روز فرشته» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «عکاس»، «منشی صحنه»، «مشاور کارگردان»، «سینه‌موبیل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
7.2
1368
5.7
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
7.0
1366
7.3
1365
0.0
1364
7.0
1364
0.0
1363
5.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
7.0
1368
7.0
1366
7.0
1364
0.0
1364
7.0
1362
5.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1362
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1389
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد هاشمی