تاریخ اکران: 1373/04/15

صفدر کوکبی (حبیب اسماعیلی) در فیلم‌های فارسی به عنوان بدل بازی می‌کند. او توسط یکی از اعضای گروهی صهیونیستی، به جای شخصی به نام اردشیر سرلک (حبیب اسماعیلی) دستگیر می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

صفدر کوکبی (حبیب اسماعیلی) در فیلم‌های فارسی به عنوان بدل بازی می‌کند. او توسط یکی از اعضای گروهی صهیونیستی، به جای شخصی به نام اردشیر سرلک (حبیب اسماعیلی) دستگیر می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

سایر اطلاعات فیلم بدل

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

صفدر کوکبی (حبیب اسماعیلی) در فیلم‌های فارسی به عنوان بدل بازی می‌کند. او توسط یکی از اعضای گروهی صهیونیستی، به جای شخصی به نام اردشیر سرلک (حبیب اسماعیلی) دستگیر می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بدل