بیوگرافی کامل هوشنگ دیباییان

متن کامل بیوگرافی هوشنگ دیباییان

«هوشنگ دیباییان» در آثاری همچون «سفیر»، «خاک و آتش»، «غزل»، «شبیخون»، «یاغی»، «زخمی»، «عقرب»، «اعاده امنیت»، «جوانمرد»، «قانون»، «طالع سعد»، «روز دیدنی»، «آخرین بندر»، «بدل»، «بندر مه‌آلود»، «رابطه پنهانی»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «ماموریت آقای شادی»، «ساده لوح»، «کشتی آنجلیکا»، «محموله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ دیباییان

«هوشنگ دیباییان» در آثاری همچون «سفیر»، «خاک و آتش»، «غزل»، «شبیخون»، «یاغی»، «زخمی»، «عقرب»، «اعاده امنیت»، «جوانمرد»، «قانون»، «طالع سعد»، «روز دیدنی»، «آخرین بندر»، «بدل»، «بندر مه‌آلود»، «رابطه پنهانی»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «ماموریت آقای شادی»، «ساده لوح»، «کشتی آنجلیکا»، «محموله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ دیباییان

آخرین مشارکت های کاربران