تاریخ اکران: 1373/09/23

«جواد»(جهانگیر الماسی) مدیر روزنامه ی آذرخش پس از سال ها یکی از دوستان خود «اسماعیل»(کاظم بلوچی) را به طور اتفاقی می‌بیند. اسماعیل وضع دشواری دارد. او از یک طرف از خانه‌ی نیمه ساخته ی خود توسط صاحب خانه بیرون رانده شده است و از طرفی با گروه خلاف‌کاری که او را برای دزدی دارو های کم یاب از بیمارستان ترغیب می کنند درگیر است. جواد دوشادوش او داستانی را بر اساس زندگی او می‌نویسد و تلاش می کند که به او کمک کند.

«جواد»(جهانگیر الماسی) مدیر روزنامه ی آذرخش پس از سال ها یکی از دوستان خود «اسماعیل»(کاظم بلوچی) را به طور اتفاقی می‌بیند. اسماعیل وضع دشواری دارد. او از یک طرف از خانه‌ی نیمه ساخته ی خود توسط صاحب خانه بیرون رانده شده است و از طرفی با گروه خلاف‌کاری که او را برای دزدی دارو های کم یاب از بیمارستان ترغیب می کنند درگیر است. جواد دوشادوش او داستانی را بر اساس زندگی او می‌نویسد و تلاش می کند که به او کمک کند.

سایر اطلاعات فیلم آذرخش

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«جواد»(جهانگیر الماسی) مدیر روزنامه ی آذرخش پس از سال ها یکی از دوستان خود «اسماعیل»(کاظم بلوچی) را به طور اتفاقی می‌بیند. اسماعیل وضع دشواری دارد. او از یک طرف از خانه‌ی نیمه ساخته ی خود توسط صاحب خانه بیرون رانده شده است و از طرفی با گروه خلاف‌کاری که او را برای دزدی دارو های کم یاب از بیمارستان ترغیب می کنند درگیر است. جواد دوشادوش او داستانی را بر اساس زندگی او می‌نویسد و تلاش می کند که به او کمک کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آذرخش