بیوگرافی کامل عباس قاصدی

متولد: 01 فروردین 1331
در: ایران ، مرکزی ، آشتیان

متن کامل بیوگرافی عباس قاصدی

سال ۱۳۴۹ هنگامی که مشغول خدمت در سازمان هوایی ارتش بود، از طرف واحد فیلم و سریال ناجا جهت انجام فعالیت‌های هنری از وی دعوت به عمل آمد و او جهت انجام امور هنری چون بازیگری به آن واحد منتقل شد. از ۲۹ سالگی بازیگری را با همکاری حوزه هنری آغاز کرد و در بسیاری از مجموعه‌های تلویزیونی حضور یافت. نخستین تجربه بازیگری قاصدی در سینما به فیلم «رد پایی بر شن» ساخته محمدرضا هنرمند باز می‌گردد و پس آن نقش‌آفرینی در آثار کارگردانانی چون احمدرضا درویش، مجتبی راعی و پرویز شیخ طادی را تجربه کرده است.

متن کامل بیوگرافی عباس قاصدی

سال ۱۳۴۹ هنگامی که مشغول خدمت در سازمان هوایی ارتش بود، از طرف واحد فیلم و سریال ناجا جهت انجام فعالیت‌های هنری از وی دعوت به عمل آمد و او جهت انجام امور هنری چون بازیگری به آن واحد منتقل شد. از ۲۹ سالگی بازیگری را با همکاری حوزه هنری آغاز کرد و در بسیاری از مجموعه‌های تلویزیونی حضور یافت. نخستین تجربه بازیگری قاصدی در سینما به فیلم «رد پایی بر شن» ساخته محمدرضا هنرمند باز می‌گردد و پس آن نقش‌آفرینی در آثار کارگردانانی چون احمدرضا درویش، مجتبی راعی و پرویز شیخ طادی را تجربه کرده است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس قاصدی