بیوگرافی کامل فرهاد شریفی

متن کامل بیوگرافی فرهاد شریفی

«فرهاد شریفی» در آثاری همچون «معمای شاه»، «آل»، «بی‌پولی»، «عروسک فرنگی»، «سیمای زنی در دوردست»، «هم نفس»، «روز کارنامه»، «سفر به فردا»، «بودن یا نبودن»، «آژانس شیشه‌ای»، «سجاده آتش»، «آذرخش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهاد شریفی

«فرهاد شریفی» در آثاری همچون «معمای شاه»، «آل»، «بی‌پولی»، «عروسک فرنگی»، «سیمای زنی در دوردست»، «هم نفس»، «روز کارنامه»، «سفر به فردا»، «بودن یا نبودن»، «آژانس شیشه‌ای»، «سجاده آتش»، «آذرخش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهاد شریفی

آخرین مشارکت های کاربران