تاریخ اکران: 1372/09/17

چند مرد مسلح برای دسترسی به یک پرونده به اشتباه وارد خانه «بهروز» و«رویا» می شوند و بهروز را وادار می‌کنند تا با آن‌ها همکاری کند و«کاوه سهرابی» برادر همسایه بهروز و بازپرس یک تشکیلات را گروگان بگیرد. فرخ، برادر کاوه با آن ها طرح دوستی می‌ریزد و کیف محتوی پرونده‌ را به بهروز میدهد تا در ازای آزادی برادرش به مردان مسلح تحویل دهد. همکار فرخ سعی دارد که پرونده را نابود کند و هم چنین فرخ و بهروز و رویا را که از محتوی پرونده ها آگاه شدند به قتل برساند. بهروز و رویا برای نجات جانشان با یک کامیون به طرف مرز می روند اما غافل از این که در کامیون بمب ساعتی کار گذاشته شده است.

چند مرد مسلح برای دسترسی به یک پرونده به اشتباه وارد خانه «بهروز» و«رویا» می شوند و بهروز را وادار می‌کنند تا با آن‌ها همکاری کند و«کاوه سهرابی» برادر همسایه بهروز و بازپرس یک تشکیلات را گروگان بگیرد. فرخ، برادر کاوه با آن ها طرح دوستی می‌ریزد و کیف محتوی پرونده‌ را به بهروز میدهد تا در ازای آزادی برادرش به مردان مسلح تحویل دهد. همکار فرخ سعی دارد که پرونده را نابود کند و هم چنین فرخ و بهروز و رویا را که از محتوی پرونده ها آگاه شدند به قتل برساند. بهروز و رویا برای نجات جانشان با یک کامیون به طرف مرز می روند اما غافل از این که در کامیون بمب ساعتی کار گذاشته شده است.

سایر اطلاعات فیلم سؤظن

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

چند مرد مسلح برای دسترسی به یک پرونده به اشتباه وارد خانه «بهروز» و«رویا» می شوند و بهروز را وادار می‌کنند تا با آن‌ها همکاری کند و«کاوه سهرابی» برادر همسایه بهروز و بازپرس یک تشکیلات را گروگان بگیرد. فرخ، برادر کاوه با آن ها طرح دوستی می‌ریزد و کیف محتوی پرونده‌ را به بهروز میدهد تا در ازای آزادی برادرش به مردان مسلح تحویل دهد. همکار فرخ سعی دارد که پرونده را نابود کند و هم چنین فرخ و بهروز و رویا را که از محتوی پرونده ها آگاه شدند به قتل برساند. بهروز و رویا برای نجات جانشان با یک کامیون به طرف مرز می روند اما غافل از این که در کامیون بمب ساعتی کار گذاشته شده است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سؤظن