بیوگرافی کامل اسفندیار مهرتاش

متن کامل بیوگرافی اسفندیار مهرتاش

«اسفندیار مهرتاش» در آثاری همچون «سفر به شرق»، «نزدیکی‌های بهشت»، «ایران سرای من است»، «شبیخون»، «شهردار مدرسه»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «بیگانه ای در شهر»، «سؤظن»، «شتابزده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسفندیار مهرتاش

«اسفندیار مهرتاش» در آثاری همچون «سفر به شرق»، «نزدیکی‌های بهشت»، «ایران سرای من است»، «شبیخون»، «شهردار مدرسه»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «بیگانه ای در شهر»، «سؤظن»، «شتابزده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسفندیار مهرتاش

آخرین مشارکت های کاربران