تاریخ اکران: 1372/08/12
کارگردان: ساموئل خاچیکیان

«عبدالله‌خان» با توطئه‌ی خواهرش و مباشرش به قتل می رسد. پسرش «امیر» که افسر نیروی هوایی است تحقیق درباره ی مرگ پدر را آغاز می کند. قاتلان برای تصاحب اموال عبدالله‌خان درصدد قتل امیر برمی‌آیند و برای این کار ترمز اتوموبیل او را دستکاری می‌کنند. اتوموبیل امیر به دره سقوط می‌کند و مرد افلیجی که همراه امیر بوده در آتش می سوزد. همه تصور می کنند که امیر از بین رفته است غافل از این‌که چندروز بعد سرو کله ی امیر پیدا می‌شود و تمام نقشه های آن‌ها را نابود می کند.

«عبدالله‌خان» با توطئه‌ی خواهرش و مباشرش به قتل می رسد. پسرش «امیر» که افسر نیروی هوایی است تحقیق درباره ی مرگ پدر را آغاز می کند. قاتلان برای تصاحب اموال عبدالله‌خان درصدد قتل امیر برمی‌آیند و برای این کار ترمز اتوموبیل او را دستکاری می‌کنند. اتوموبیل امیر به دره سقوط می‌کند و مرد افلیجی که همراه امیر بوده در آتش می سوزد. همه تصور می کنند که امیر از بین رفته است غافل از این‌که چندروز بعد سرو کله ی امیر پیدا می‌شود و تمام نقشه های آن‌ها را نابود می کند.

سایر اطلاعات فیلم مردی در آینه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

«عبدالله‌خان» با توطئه‌ی خواهرش و مباشرش به قتل می رسد. پسرش «امیر» که افسر نیروی هوایی است تحقیق درباره ی مرگ پدر را آغاز می کند. قاتلان برای تصاحب اموال عبدالله‌خان درصدد قتل امیر برمی‌آیند و برای این کار ترمز اتوموبیل او را دستکاری می‌کنند. اتوموبیل امیر به دره سقوط می‌کند و مرد افلیجی که همراه امیر بوده در آتش می سوزد. همه تصور می کنند که امیر از بین رفته است غافل از این‌که چندروز بعد سرو کله ی امیر پیدا می‌شود و تمام نقشه های آن‌ها را نابود می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مردی در آینه

آخرین مشارکت های کاربران