بیوگرافی کامل حسن شریفی

متن کامل بیوگرافی حسن شریفی

«حسن شریفی» در آثاری همچون «مردی در آینه»، «معجزه قلب‌ها»، «پلی به سوی بهشت»، «جهنم سفید»، «هارون و قارون»، «سرسام»، «قربانی هوس»، «تازه به‌دوران رسیده «از کجا آورده‌ای؟»»، «دست تقدیر»، «همه گناهکاریم»، «بی‌پناه»، «چاووش»، «ببر مازندران»، «دنیای پوشالی»، «تنگه اژدها»، «گوهر شب‌چراغ»، «میلیونرهای گرسنه»، «بی‌ عشق هرگز»، «عصیان»، «هاشم‌خان»، «زن و عروسک‌هایش»، «سه کارآگاه خصوصی / 0007»، «ضربت»، «جاده مرگ»، «مردها و جاده‌ها»، «دلهره»، «یک قدم تا مرگ»، «گوهر لکه‌دار»، «دزد بندر»، «عشق راهزن»، «شرمسار»، «غروب عشق»، «مهتاب خونین»، «یاران»، «سرطلایی»، «قربون زن ایرونی»، «دیوار شیشه‌ای»، «قصه شب یلدا»، «سه دیوانه»، «معشوقه»، «خاطرخواه»، «قلاب»، «من هم گریه کردم»، «دزد سیاه‌پوش»، «زمین تلخ»، «کلید»، «دندان افعی»، «بیوه‌های خندان»، «پول حلال»، «چشمه عشاق»، «آرشین مالالان (بزاز دوره گرد)»، «شیرفروش»، «بچه‌های محل»، «تپه عشق»، «آقای شانس» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «نورپرداز»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن شریفی

«حسن شریفی» در آثاری همچون «مردی در آینه»، «معجزه قلب‌ها»، «پلی به سوی بهشت»، «جهنم سفید»، «هارون و قارون»، «سرسام»، «قربانی هوس»، «تازه به‌دوران رسیده «از کجا آورده‌ای؟»»، «دست تقدیر»، «همه گناهکاریم»، «بی‌پناه»، «چاووش»، «ببر مازندران»، «دنیای پوشالی»، «تنگه اژدها»، «گوهر شب‌چراغ»، «میلیونرهای گرسنه»، «بی‌ عشق هرگز»، «عصیان»، «هاشم‌خان»، «زن و عروسک‌هایش»، «سه کارآگاه خصوصی / 0007»، «ضربت»، «جاده مرگ»، «مردها و جاده‌ها»، «دلهره»، «یک قدم تا مرگ»، «گوهر لکه‌دار»، «دزد بندر»، «عشق راهزن»، «شرمسار»، «غروب عشق»، «مهتاب خونین»، «یاران»، «سرطلایی»، «قربون زن ایرونی»، «دیوار شیشه‌ای»، «قصه شب یلدا»، «سه دیوانه»، «معشوقه»، «خاطرخواه»، «قلاب»، «من هم گریه کردم»، «دزد سیاه‌پوش»، «زمین تلخ»، «کلید»، «دندان افعی»، «بیوه‌های خندان»، «پول حلال»، «چشمه عشاق»، «آرشین مالالان (بزاز دوره گرد)»، «شیرفروش»، «بچه‌های محل»، «تپه عشق»، «آقای شانس» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «نورپرداز»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1347
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1347
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1334
7.0
1334
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1338
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن شریفی