صلیب طلایی (1372)

82 دقیقه
تاریخ اکران: 1372/07/28
کارگردان: عبدالله باکیده

گروهی رزمنده که برای یافتن جعبه سیاه ماموریت دارند در محاصره‌ دشمن قرار می‌گیرند. گروه دیگر برای کمک به منطقه اعزام می‌شوند. در حین عملیات مجبور می‌شوند که گروه را به دو دسته تقسیم کنند. یکی از گروه ها توسط عراقی ها محاصره شده و به جز یک جوان مسیحی به نام «داوید» بقیه کشته می‌شوند. اعضای اصلی به محل کشته شدن هم رزمان خود می‌رسند اما اثری از داوید نمی بینند. آن ها به داوید مشکوک شده تا این‌که صلیب طلایی داوید را در گردن یک سرباز عراقی می‌بینند.

گروهی رزمنده که برای یافتن جعبه سیاه ماموریت دارند در محاصره‌ دشمن قرار می‌گیرند. گروه دیگر برای کمک به منطقه اعزام می‌شوند. در حین عملیات مجبور می‌شوند که گروه را به دو دسته تقسیم کنند. یکی از گروه ها توسط عراقی ها محاصره شده و به جز یک جوان مسیحی به نام «داوید» بقیه کشته می‌شوند. اعضای اصلی به محل کشته شدن هم رزمان خود می‌رسند اما اثری از داوید نمی بینند. آن ها به داوید مشکوک شده تا این‌که صلیب طلایی داوید را در گردن یک سرباز عراقی می‌بینند.

سایر اطلاعات فیلم صلیب طلایی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

داستان

گروهی رزمنده که برای یافتن جعبه سیاه ماموریت دارند در محاصره‌ دشمن قرار می‌گیرند. گروه دیگر برای کمک به منطقه اعزام می‌شوند. در حین عملیات مجبور می‌شوند که گروه را به دو دسته تقسیم کنند. یکی از گروه ها توسط عراقی ها محاصره شده و به جز یک جوان مسیحی به نام «داوید» بقیه کشته می‌شوند. اعضای اصلی به محل کشته شدن هم رزمان خود می‌رسند اما اثری از داوید نمی بینند. آن ها به داوید مشکوک شده تا این‌که صلیب طلایی داوید را در گردن یک سرباز عراقی می‌بینند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صلیب طلایی