بیوگرافی کامل رضا صفایی‌پور

متن کامل بیوگرافی رضا صفایی‌پور

«رضا صفایی‌پور» در آثاری همچون «پرچم های قلعه کاوه»، «سحرگاه پیروزی»، «چشم عقاب»، «شاهرگ»، «تهاجم»، «حادثه در کندوان»، «جهنم سبز»، «پاتک»، «مرضیه»، «خط آتش»، «ضربه آخر»، «آن‌ها هیچ‌کس را دوست ندارند»، «صلیب طلایی»، «پوتین»، «جمیل»، «کانی‌مانگا»، «پلاک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «جعفر و گلنار»، «لیلی و مجنون»، «ضرب شست»، «پسران قارون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا صفایی‌پور

«رضا صفایی‌پور» در آثاری همچون «پرچم های قلعه کاوه»، «سحرگاه پیروزی»، «چشم عقاب»، «شاهرگ»، «تهاجم»، «حادثه در کندوان»، «جهنم سبز»، «پاتک»، «مرضیه»، «خط آتش»، «ضربه آخر»، «آن‌ها هیچ‌کس را دوست ندارند»، «صلیب طلایی»، «پوتین»، «جمیل»، «کانی‌مانگا»، «پلاک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «جعفر و گلنار»، «لیلی و مجنون»، «ضرب شست»، «پسران قارون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا صفایی‌پور

آخرین مشارکت های کاربران