گاویار (1367)

84 دقیقه
تاریخ اکران: 1367/01/01
کارگردان: کیومرث پوراحمد

درامی اجتماعی به کارگردانی کیومرث پوراحمد زندگی جواد (حمزه جوادی‌پور) جوانی روستایی را روایت می‌کند که به توصیه عمویش، گاویار (چوپان گاوها) حاج رسول می‌شود. روزی کامیونی یکی از گاوها را زیر می‌کند. جواد برای اصبات بی گناهی خودش به حاج‌رسول و به دنبال صاحب کامیون راهی شهر می‌شود.

درامی اجتماعی به کارگردانی کیومرث پوراحمد زندگی جواد (حمزه جوادی‌پور) جوانی روستایی را روایت می‌کند که به توصیه عمویش، گاویار (چوپان گاوها) حاج رسول می‌شود. روزی کامیونی یکی از گاوها را زیر می‌کند. جواد برای اصبات بی گناهی خودش به حاج‌رسول و به دنبال صاحب کامیون راهی شهر می‌شود.

جوایز گاویار
جوایز گاویار
جوایز گاویار
گاویار در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم گاویار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

84 دقیقه

داستان

درامی اجتماعی به کارگردانی کیومرث پوراحمد زندگی جواد (حمزه جوادی‌پور) جوانی روستایی را روایت می‌کند که به توصیه عمویش، گاویار (چوپان گاوها) حاج رسول می‌شود. روزی کامیونی یکی از گاوها را زیر می‌کند. جواد برای اصبات بی گناهی خودش به حاج‌رسول و به دنبال صاحب کامیون راهی شهر می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گاویار