تاریخ اکران: 1371/05/21

اهالی دو روستای کُردنشین برای استحکام بیشتر طوایفشان تصمیم می‌گیرند دختر و پسری از هر دو طایفه را به عقد هم درآورند. این در حالی‌ست که اشرار منطقه به آنان حمله می‌کنند.

اهالی دو روستای کُردنشین برای استحکام بیشتر طوایفشان تصمیم می‌گیرند دختر و پسری از هر دو طایفه را به عقد هم درآورند. این در حالی‌ست که اشرار منطقه به آنان حمله می‌کنند.

سایر اطلاعات فیلم گل ها و گلوله ها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

81 دقیقه

داستان

اهالی دو روستای کُردنشین برای استحکام بیشتر طوایفشان تصمیم می‌گیرند دختر و پسری از هر دو طایفه را به عقد هم درآورند. این در حالی‌ست که اشرار منطقه به آنان حمله می‌کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گل ها و گلوله ها

آخرین مشارکت های کاربران