بیوگرافی کامل سعید عباسی

Saeid Abbasi

متن کامل بیوگرافی سعید عباسی

«سعید عباسی» در آثاری همچون «سکوت کوهستان»، «عروسی خون»، «گل ها و گلوله ها»، «قرق»، «زندان دیو»، «ملک خاتون»، «ایستگاه»، «اتوبوس»، «بیست و یک روز بعد»، «آخرین بازی»، «مریم مقدس»، «مزرعه پدری»، «قافله»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «متروپل»، «بزرگ مرد کوچک» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «هنرور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید عباسی

«سعید عباسی» در آثاری همچون «سکوت کوهستان»، «عروسی خون»، «گل ها و گلوله ها»، «قرق»، «زندان دیو»، «ملک خاتون»، «ایستگاه»، «اتوبوس»، «بیست و یک روز بعد»، «آخرین بازی»، «مریم مقدس»، «مزرعه پدری»، «قافله»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «متروپل»، «بزرگ مرد کوچک» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «هنرور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1374
5.0
1373
0.0
1370
0.0
1370
0.0
1369
7.0
1369
7.0
1366
7.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.4
1379
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید عباسی