بیوگرافی کامل فرهاد خان‌محمدی

متن کامل بیوگرافی فرهاد خان‌محمدی

«فرهاد خان‌محمدی» در آثاری همچون «چشم شیطان»، «ضربه طوفان»، «دمرل»، «افعی»، «طعمه»، «گل ها و گلوله ها»، «راز چشمه سرخ»، «بهترین بابای دنیا»، «دو نفر و نصفی»، «رنو تهران 29»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «دخترک کنار مرداب»، «ریحانه»، «سرب»، «ارثیه»، «دلار»، «هی جو»، «محموله»، «پرستار شب»، «خارج از محدوده»، «جنگلبان»، «روزهای انتظار»، «ترنج»، «اجاره‌نشین‌ها»، «فصل خون»، «نان و نمک»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «صلوة ظهر»، «ابرمرد»، «سراب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهاد خان‌محمدی

«فرهاد خان‌محمدی» در آثاری همچون «چشم شیطان»، «ضربه طوفان»، «دمرل»، «افعی»، «طعمه»، «گل ها و گلوله ها»، «راز چشمه سرخ»، «بهترین بابای دنیا»، «دو نفر و نصفی»، «رنو تهران 29»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «دخترک کنار مرداب»، «ریحانه»، «سرب»، «ارثیه»، «دلار»، «هی جو»، «محموله»، «پرستار شب»، «خارج از محدوده»، «جنگلبان»، «روزهای انتظار»، «ترنج»، «اجاره‌نشین‌ها»، «فصل خون»، «نان و نمک»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «صلوة ظهر»، «ابرمرد»، «سراب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهاد خان‌محمدی

آخرین مشارکت های کاربران