بیوگرافی کامل فرهاد خان‌محمدی

متن کامل بیوگرافی فرهاد خان‌محمدی

«فرهاد خان‌محمدی» در آثاری همچون «چشم شیطان»، «دمرل»، «ضربه طوفان»، «افعی»، «طعمه»، «دو نفر و نصفی»، «گل ها و گلوله ها»، «راز چشمه سرخ»، «بهترین بابای دنیا»، «رنو تهران 29»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «دخترک کنار مرداب»، «ریحانه»، «سرب»، «دلار»، «هی جو»، «ارثیه»، «پرستار شب»، «خارج از محدوده»، «محموله»، «جنگلبان»، «روزهای انتظار»، «ترنج»، «اجاره‌نشین‌ها»، «فصل خون»، «نان و نمک»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «صلوة ظهر»، «ابرمرد»، «سراب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهاد خان‌محمدی

«فرهاد خان‌محمدی» در آثاری همچون «چشم شیطان»، «دمرل»، «ضربه طوفان»، «افعی»، «طعمه»، «دو نفر و نصفی»، «گل ها و گلوله ها»، «راز چشمه سرخ»، «بهترین بابای دنیا»، «رنو تهران 29»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «دخترک کنار مرداب»، «ریحانه»، «سرب»، «دلار»، «هی جو»، «ارثیه»، «پرستار شب»، «خارج از محدوده»، «محموله»، «جنگلبان»، «روزهای انتظار»، «ترنج»، «اجاره‌نشین‌ها»، «فصل خون»، «نان و نمک»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «صلوة ظهر»، «ابرمرد»، «سراب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهاد خان‌محمدی

آخرین مشارکت های کاربران