بیوگرافی کامل داود خلیلی

متن کامل بیوگرافی داود خلیلی

«داود خلیلی» در آثاری همچون «رویای سهراب»، «افراطی ها»، «چشمک»، «سرود تولد»، «آدمک ها»، «مجروح جنگی»، «گل ها و گلوله ها»، «آتش پنهان»، «عشق و مرگ»، «دلار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود خلیلی

«داود خلیلی» در آثاری همچون «رویای سهراب»، «افراطی ها»، «چشمک»، «سرود تولد»، «آدمک ها»، «مجروح جنگی»، «گل ها و گلوله ها»، «آتش پنهان»، «عشق و مرگ»، «دلار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود خلیلی