تاریخ اکران: 1372/03/16

«موسی»(حسین پناهی) جوانی ساده است که در روستایشان دل در گرو دخترعمویش «پروانه»(رویا نونهالی) دارد. شرط ازدواج آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار تومان پیشکشی است. موسی به شهر می رود و در کارخانه‌ای مشغول به کار می‌شود تا این‌که روزی در مقابل سینما به یک مبارز مسلح سیاسی برخورد می کند و با کشته شدن او موسی به جرم همکاری با او دستگیر می‌شود. این دستگیری او را وارد داستان‌های پیچیده‌ای مي‌کند و او با سادگی بیش‌از اندازه اش سرنوشتش را مدام تغییر می دهد.

«موسی»(حسین پناهی) جوانی ساده است که در روستایشان دل در گرو دخترعمویش «پروانه»(رویا نونهالی) دارد. شرط ازدواج آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار تومان پیشکشی است. موسی به شهر می رود و در کارخانه‌ای مشغول به کار می‌شود تا این‌که روزی در مقابل سینما به یک مبارز مسلح سیاسی برخورد می کند و با کشته شدن او موسی به جرم همکاری با او دستگیر می‌شود. این دستگیری او را وارد داستان‌های پیچیده‌ای مي‌کند و او با سادگی بیش‌از اندازه اش سرنوشتش را مدام تغییر می دهد.

سایر اطلاعات فیلم مرد ناتمام

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

81 دقیقه

داستان

«موسی»(حسین پناهی) جوانی ساده است که در روستایشان دل در گرو دخترعمویش «پروانه»(رویا نونهالی) دارد. شرط ازدواج آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار تومان پیشکشی است. موسی به شهر می رود و در کارخانه‌ای مشغول به کار می‌شود تا این‌که روزی در مقابل سینما به یک مبارز مسلح سیاسی برخورد می کند و با کشته شدن او موسی به جرم همکاری با او دستگیر می‌شود. این دستگیری او را وارد داستان‌های پیچیده‌ای مي‌کند و او با سادگی بیش‌از اندازه اش سرنوشتش را مدام تغییر می دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مرد ناتمام