آوای دریا (1370)

120 دقیقه
تاریخ اکران: 1370/09/06
کارگردان: رحمان رضایی

«جمعه» به همراه مادرش در یک منطقه‌ی کویری زندگی می کنند. دایی‌اش برای او صدفی می‌آورد که از آن صدای امواج دریا به گوش می رسد. مدتی بعد صدف می شکند و جمعه که اشتیاق دیدن دریا را دارد برای رسیدن به دریا و شنیدن آوای موج خانه را ترک می کند.

«جمعه» به همراه مادرش در یک منطقه‌ی کویری زندگی می کنند. دایی‌اش برای او صدفی می‌آورد که از آن صدای امواج دریا به گوش می رسد. مدتی بعد صدف می شکند و جمعه که اشتیاق دیدن دریا را دارد برای رسیدن به دریا و شنیدن آوای موج خانه را ترک می کند.

سایر اطلاعات فیلم آوای دریا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

120 دقیقه

داستان

«جمعه» به همراه مادرش در یک منطقه‌ی کویری زندگی می کنند. دایی‌اش برای او صدفی می‌آورد که از آن صدای امواج دریا به گوش می رسد. مدتی بعد صدف می شکند و جمعه که اشتیاق دیدن دریا را دارد برای رسیدن به دریا و شنیدن آوای موج خانه را ترک می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آوای دریا