بیوگرافی کامل صفر عبدلی

متن کامل بیوگرافی صفر عبدلی

«صفر عبدلی» در آثاری همچون «از بلور خون»، «آوای دریا»، «غریبه»، «حماسه دره شیلر»، «عیاران و طراران»، «پیک جنگل»، «یک روز، یک زندگی، یک مرد»، «اطاق یک»، «این گروه محکومین»، «سفر مردان خاکستری»، «کمین»، «قربانی»، «فرماندار»، «آتش پنهان»، «پنجره»، «گمشدگان»، «شرایط عینی»، «عقاب‌ها»، «گورکن»، «میرزا کوچک‌خان»، «میراث من جنون»، «مرز»، «فصل خون»، «خط قرمز»، «بدل»، «صلیب طلایی»، «راه دوم»، «زرخرید» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صفر عبدلی

«صفر عبدلی» در آثاری همچون «از بلور خون»، «آوای دریا»، «غریبه»، «حماسه دره شیلر»، «عیاران و طراران»، «پیک جنگل»، «یک روز، یک زندگی، یک مرد»، «اطاق یک»، «این گروه محکومین»، «سفر مردان خاکستری»، «کمین»، «قربانی»، «فرماندار»، «آتش پنهان»، «پنجره»، «گمشدگان»، «شرایط عینی»، «عقاب‌ها»، «گورکن»، «میرزا کوچک‌خان»، «میراث من جنون»، «مرز»، «فصل خون»، «خط قرمز»، «بدل»، «صلیب طلایی»، «راه دوم»، «زرخرید» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1372
0.0
1368
7.0
1366
7.0
1365
0.0
1364
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1365
7.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
0.0
1371
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1357
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صفر عبدلی