بیوگرافی کامل مختار سائقی

متن کامل بیوگرافی مختار سائقی

«مختار سائقی» در آثاری همچون «صداست که می‌ماند»، «خانواده دکتر ماهان»، «دختر گمشده»، «ما خیلی باحالیم»، «سر دلبران»، «پا تو کفش من نکن»، «پرستاران»، «دوردست ها»، «رسوایی 2»، «روباه»، «آدم باش»، «آخرین بازی»، «همه چیز آنجاست»، «کلاشینکف»، «پس كوچه‌های شمرون»، «کلاه پهلوی»، «زمانه»، «مادر پاییزی»، «دردسر بزرگ»، «تاوان»، «چراغ قرمز»، «سلام بر عشق»، «ترش و شیرین»، «شب‌های برره»، «قلقلک»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «برگ برنده»، «نقطه‌چین»، «روشنایی دشت»، «مرضیه»، «قافله»، «یک‌بار برای همیشه»، «آواز تهران»، «شانس زندگی»، «آوای دریا»، «کاکلی»، «شب حادثه»، «پنجره»، «محموله»، «غریبه»، «ماموریت»، «آوار»، «گردباد»، «شب شکن»، «ریشه در خون»، «ننه نقلی»، «دوستان»، «سحرگاه پیروزی»، «تو را دوست دارم»، «چشم عقاب»، «جوانی»، «زخمی»، «عقرب»، «بی قرار»، «مروارید سیاه»، «بلوف»، «آخرین خون»، «یاران»، «عشق و مرگ»، «دیوانه وار»، «دستمزد»، «گمشدگان»، «ضیافت» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه کارگردانی»، «جانشین مدیر تولید»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مختار سائقی

«مختار سائقی» در آثاری همچون «صداست که می‌ماند»، «خانواده دکتر ماهان»، «دختر گمشده»، «ما خیلی باحالیم»، «سر دلبران»، «پا تو کفش من نکن»، «پرستاران»، «دوردست ها»، «رسوایی 2»، «روباه»، «آدم باش»، «آخرین بازی»، «همه چیز آنجاست»، «کلاشینکف»، «پس كوچه‌های شمرون»، «کلاه پهلوی»، «زمانه»، «مادر پاییزی»، «دردسر بزرگ»، «تاوان»، «چراغ قرمز»، «سلام بر عشق»، «ترش و شیرین»، «شب‌های برره»، «قلقلک»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «برگ برنده»، «نقطه‌چین»، «روشنایی دشت»، «مرضیه»، «قافله»، «یک‌بار برای همیشه»، «آواز تهران»، «شانس زندگی»، «آوای دریا»، «کاکلی»، «شب حادثه»، «پنجره»، «محموله»، «غریبه»، «ماموریت»، «آوار»، «گردباد»، «شب شکن»، «ریشه در خون»، «ننه نقلی»، «دوستان»، «سحرگاه پیروزی»، «تو را دوست دارم»، «چشم عقاب»، «جوانی»، «زخمی»، «عقرب»، «بی قرار»، «مروارید سیاه»، «بلوف»، «آخرین خون»، «یاران»، «عشق و مرگ»، «دیوانه وار»، «دستمزد»، «گمشدگان»، «ضیافت» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه کارگردانی»، «جانشین مدیر تولید»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1390
0.0
1378
0.0
1378
0.0
1378
7.0
1377
7.0
1377
7.0
1376
7.0
1375
0.0
1374
0.0
1373
5.0
1372
7.0
1372
0.0
1371
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1378
0.0
1378
7.0
1377
7.0
1377
7.0
1376
7.0
1375
0.0
1374
0.0
1373
5.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
0.0
1373
0.0
1370
7.0
1370
7.0
1368
0.0
1368
6.9
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
0.0
1373
0.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1375
7.3
1374
0.0
1368
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مختار سائقی

آخرین مشارکت های کاربران