زمین تلخ (1341)

97 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1341/12/20

سایر اطلاعات فیلم زمین تلخ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زمین تلخ