بیوگرافی کامل اکبر هاشمی

متن کامل بیوگرافی اکبر هاشمی

«اکبر هاشمی» در آثاری همچون «طلاق»، «0008»، «سگ‌های پوشالی»، «آقامهدی کله‌پز»، «بلند پرواز»، «کلید رمز»، «آخرین نبرد»، «خانه به دوشان»، «پهلوون بابا»، «رعد و برق»، «زیر بازارچه»، «قلب‌های طلایی»، «کوچه مردها»، «از بهشت تا جهنم»، «چوب خدا»، «ضرب شست»، «رابطه»، «قوس قزح»، «پابرهنه‌ها»، «مرد صحرا»، «پنجه آهنین»، «گردش روزگار»، «سرسخت»، «گل‌آقا»، «در جستجوی تبهکاران»، «آشیانه خورشید»، «گناه والدین / پاتو به اندازه گلیمت دراز کن»، «زیبای خطرناک»، «فراری»، «کشتی نوح»، «فیل و فنجون»، «مقصر پدرم بود»، «آقا دزده»، «همه‌سر حریف»، «زشت وزیبا»، «صیادان نمکزار»، «ولگرد قهرمان»، «فریاد دهکده»، «شیطان سفید»، «در دنیا بیگانه بودم»، «شیرمرد»، «بن‌بست»، «گردن کلفت»، «جهنم زیر پای من»، «کمینگاه شیطان»، «ببر رینگ»، «سرکش»، «دختر ولگرد»، «لاشخورها»، «خشم و فریاد»، «وحشت»، «مردها و جاده‌ها»، «زن‌ها فرشته‌اند»، «زمین تلخ»، «آخرین گذرگاه»، «طلای سفید»، «عسل تلخ»، «آرامش قبل از طوفان»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر هاشمی

«اکبر هاشمی» در آثاری همچون «طلاق»، «0008»، «سگ‌های پوشالی»، «آقامهدی کله‌پز»، «بلند پرواز»، «کلید رمز»، «آخرین نبرد»، «خانه به دوشان»، «پهلوون بابا»، «رعد و برق»، «زیر بازارچه»، «قلب‌های طلایی»، «کوچه مردها»، «از بهشت تا جهنم»، «چوب خدا»، «ضرب شست»، «رابطه»، «قوس قزح»، «پابرهنه‌ها»، «مرد صحرا»، «پنجه آهنین»، «گردش روزگار»، «سرسخت»، «گل‌آقا»، «در جستجوی تبهکاران»، «آشیانه خورشید»، «گناه والدین / پاتو به اندازه گلیمت دراز کن»، «زیبای خطرناک»، «فراری»، «کشتی نوح»، «فیل و فنجون»، «مقصر پدرم بود»، «آقا دزده»، «همه‌سر حریف»، «زشت وزیبا»، «صیادان نمکزار»، «ولگرد قهرمان»، «فریاد دهکده»، «شیطان سفید»، «در دنیا بیگانه بودم»، «شیرمرد»، «بن‌بست»، «گردن کلفت»، «جهنم زیر پای من»، «کمینگاه شیطان»، «ببر رینگ»، «سرکش»، «دختر ولگرد»، «لاشخورها»، «خشم و فریاد»، «وحشت»، «مردها و جاده‌ها»، «زن‌ها فرشته‌اند»، «زمین تلخ»، «آخرین گذرگاه»، «طلای سفید»، «عسل تلخ»، «آرامش قبل از طوفان»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
6.8
1391
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
7.0
1345
7.0
1345
5.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1342
7.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
5.0
1342
7.0
1341
7.0
1341
0.0
1341
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1338
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
0.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
0.0
1344
7.0
1341
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1341
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر هاشمی