بیوگرافی کامل اکبر هاشمی

متن کامل بیوگرافی اکبر هاشمی

«اکبر هاشمی» در آثاری همچون «طلاق»، «0008»، «سگ‌های پوشالی»، «آقامهدی کله‌پز»، «بلند پرواز»، «کلید رمز»، «آخرین نبرد»، «زیر بازارچه»، «خانه به دوشان»، «پهلوون بابا»، «رعد و برق»، «قلب‌های طلایی»، «کوچه مردها»، «از بهشت تا جهنم»، «چوب خدا»، «ضرب شست»، «رابطه»، «پنجه آهنین»، «گردش روزگار»، «سرسخت»، «قوس قزح»، «پابرهنه‌ها»، «مرد صحرا»، «گناه والدین / پاتو به اندازه گلیمت دراز کن»، «زیبای خطرناک»، «گل‌آقا»، «در جستجوی تبهکاران»، «آشیانه خورشید»، «کشتی نوح»، «فراری»، «آقا دزده»، «فیل و فنجون»، «مقصر پدرم بود»، «در دنیا بیگانه بودم»، «شیرمرد»، «همه‌سر حریف»، «زشت وزیبا»، «صیادان نمکزار»، «ولگرد قهرمان»، «فریاد دهکده»، «شیطان سفید»، «بن‌بست»، «کمینگاه شیطان»، «ببر رینگ»، «سرکش»، «دختر ولگرد»، «گردن کلفت»، «جهنم زیر پای من»، «مردها و جاده‌ها»، «لاشخورها»، «خشم و فریاد»، «وحشت»، «زن‌ها فرشته‌اند»، «زمین تلخ»، «طلای سفید»، «آخرین گذرگاه»، «عسل تلخ»، «آرامش قبل از طوفان»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر هاشمی

«اکبر هاشمی» در آثاری همچون «طلاق»، «0008»، «سگ‌های پوشالی»، «آقامهدی کله‌پز»، «بلند پرواز»، «کلید رمز»، «آخرین نبرد»، «زیر بازارچه»، «خانه به دوشان»، «پهلوون بابا»، «رعد و برق»، «قلب‌های طلایی»، «کوچه مردها»، «از بهشت تا جهنم»، «چوب خدا»، «ضرب شست»، «رابطه»، «پنجه آهنین»، «گردش روزگار»، «سرسخت»، «قوس قزح»، «پابرهنه‌ها»، «مرد صحرا»، «گناه والدین / پاتو به اندازه گلیمت دراز کن»، «زیبای خطرناک»، «گل‌آقا»، «در جستجوی تبهکاران»، «آشیانه خورشید»، «کشتی نوح»، «فراری»، «آقا دزده»، «فیل و فنجون»، «مقصر پدرم بود»، «در دنیا بیگانه بودم»، «شیرمرد»، «همه‌سر حریف»، «زشت وزیبا»، «صیادان نمکزار»، «ولگرد قهرمان»، «فریاد دهکده»، «شیطان سفید»، «بن‌بست»، «کمینگاه شیطان»، «ببر رینگ»، «سرکش»، «دختر ولگرد»، «گردن کلفت»، «جهنم زیر پای من»، «مردها و جاده‌ها»، «لاشخورها»، «خشم و فریاد»، «وحشت»، «زن‌ها فرشته‌اند»، «زمین تلخ»، «طلای سفید»، «آخرین گذرگاه»، «عسل تلخ»، «آرامش قبل از طوفان»، «یکی بود یکی نبود» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
6.8
1391
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
5.0
1345
7.0
1345
7.0
1345
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
7.0
1342
0.0
1342
5.0
1342
7.0
1341
0.0
1341
7.0
1341
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1338
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
0.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
0.0
1344
7.0
1341
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1341
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر هاشمی