کمربند زرین (1349)

93 دقیقه
تاریخ اکران: 1349/04/31
کارگردان: پرویز خطیبی

سایر اطلاعات فیلم کمربند زرین

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کمربند زرین

آخرین مشارکت های کاربران