بیوگرافی کامل سهیلا

متن کامل بیوگرافی سهیلا

« سهیلا» در آثاری همچون «کوثر»، «هلوی پوست‌کنده»، «محبوب بچه‌ها»، «خر دجال»، «اعجوبه‌ها»، «اتل متل توتوله»، «نوبر اصفهان»، «ماجرای یک دزد»، «آیینه زمان»، «فریاد انسان‌ها»، «قلب‌های طلایی»، «کمربند زرین»، «مرد جنگلی»، «ضرب شست»، «پهلوان پهلوانان»، «نعره گرگ‌ها»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «شکار شوهر»، «قوس قزح»، «بسترهای جداگانه»، «ماجرای شب ژانویه»، «پابرهنه‌ها»، «دختر عشوه‌گر»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «فردای باشکوه»، «شهر فرنگ»، «کوه‌زاد»، «جاده زرین سمرقند»، «خوشگل و قهرمان»، «گنجینه سلیمان»، «ولگردان ساحل»، «کلید بهشت»، «رانندگان جهنم»، «پسر دهاتی»، «قهرمان دهکده»، «مامور دوجانبه»، «ایستگاه ترن»، «شهر بزرگ»، «شیرمرد»، «مزد خونین»، «همه‌سر حریف»، «دزد بانک»، «سرکش»، «جهنم زیر پای من»، «گل‌های گیلان»، «نیرنگ دختران»، «دختر ساری»، «دختر کوهستان»، «مردها و جاده‌ها»، «قربانی هوس»، «اهریمن زیبا»، «عشق بزرگ»، «یک قدم تا مرگ»، «بچه‌های محل»، «ستارگان می‌درخشد»، «آفت زندگی یا مرفین»، «می‌میرم برای پول» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سهیلا

« سهیلا» در آثاری همچون «کوثر»، «هلوی پوست‌کنده»، «محبوب بچه‌ها»، «خر دجال»، «اعجوبه‌ها»، «اتل متل توتوله»، «نوبر اصفهان»، «ماجرای یک دزد»، «آیینه زمان»، «فریاد انسان‌ها»، «قلب‌های طلایی»، «کمربند زرین»، «مرد جنگلی»، «ضرب شست»، «پهلوان پهلوانان»، «نعره گرگ‌ها»، «تعطیلات داش‌ اسمال»، «شکار شوهر»، «قوس قزح»، «بسترهای جداگانه»، «ماجرای شب ژانویه»، «پابرهنه‌ها»، «دختر عشوه‌گر»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «فردای باشکوه»، «شهر فرنگ»، «کوه‌زاد»، «جاده زرین سمرقند»، «خوشگل و قهرمان»، «گنجینه سلیمان»، «ولگردان ساحل»، «کلید بهشت»، «رانندگان جهنم»، «پسر دهاتی»، «قهرمان دهکده»، «مامور دوجانبه»، «ایستگاه ترن»، «شهر بزرگ»، «شیرمرد»، «مزد خونین»، «همه‌سر حریف»، «دزد بانک»، «سرکش»، «جهنم زیر پای من»، «گل‌های گیلان»، «نیرنگ دختران»، «دختر ساری»، «دختر کوهستان»، «مردها و جاده‌ها»، «قربانی هوس»، «اهریمن زیبا»، «عشق بزرگ»، «یک قدم تا مرگ»، «بچه‌های محل»، «ستارگان می‌درخشد»، «آفت زندگی یا مرفین»، «می‌میرم برای پول» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
7.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
7.0
1341
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1339
7.0
1338
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سهیلا