تاریخ اکران: 1358/07/11
کارگردان: محمود کوشان

قاچاقچی سابقه داری به نام«صادق سرداری»(رضا بیک ایمانوردی) در جریان کمک به فرمانده‌ی جدید پاسگاه«احمد پژمان»(شهروز رامتین) دستگیر می‌شود. او که همسرش را در درگیری از دست داده قبل از رفتن به زندان فرزند خود را به احمد به امانت می‌دهد تا در غیابش از او مراقبت کند. پس از ده سال صادق از زندان آزاد می شود و سراغ فرزندش«بهزاد» می‌رود. اما شرایط پیچیده‌تر از قبل می‌شود و فردی به نام «حیدر»(یدی) بهزاد را به گروگان گرفته است. تلاش احمد و صادق برای نجات بهزاد ادامه‌ی داستان را رقم می‌زند.

قاچاقچی سابقه داری به نام«صادق سرداری»(رضا بیک ایمانوردی) در جریان کمک به فرمانده‌ی جدید پاسگاه«احمد پژمان»(شهروز رامتین) دستگیر می‌شود. او که همسرش را در درگیری از دست داده قبل از رفتن به زندان فرزند خود را به احمد به امانت می‌دهد تا در غیابش از او مراقبت کند. پس از ده سال صادق از زندان آزاد می شود و سراغ فرزندش«بهزاد» می‌رود. اما شرایط پیچیده‌تر از قبل می‌شود و فردی به نام «حیدر»(یدی) بهزاد را به گروگان گرفته است. تلاش احمد و صادق برای نجات بهزاد ادامه‌ی داستان را رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم نفس‌گیر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

102 دقیقه

داستان

قاچاقچی سابقه داری به نام«صادق سرداری»(رضا بیک ایمانوردی) در جریان کمک به فرمانده‌ی جدید پاسگاه«احمد پژمان»(شهروز رامتین) دستگیر می‌شود. او که همسرش را در درگیری از دست داده قبل از رفتن به زندان فرزند خود را به احمد به امانت می‌دهد تا در غیابش از او مراقبت کند. پس از ده سال صادق از زندان آزاد می شود و سراغ فرزندش«بهزاد» می‌رود. اما شرایط پیچیده‌تر از قبل می‌شود و فردی به نام «حیدر»(یدی) بهزاد را به گروگان گرفته است. تلاش احمد و صادق برای نجات بهزاد ادامه‌ی داستان را رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نفس‌گیر