بیوگرافی کامل یدالله (یدی) محمدی نژاد

متن کامل بیوگرافی یدالله (یدی) محمدی نژاد

«یدالله (یدی) محمدی نژاد» در آثاری همچون «خیابانی‌ها»، «مشت مرد»، «پرستش»، «تشنه باران»، «نفس‌گیر»، «تکیه بر باد»، «همای سعادت»، «عشقی‌ها»، «آتشپاره شهر»، «ملاممد‌جان»، «رشید»، «شکار انسان»، «هاشم‌خان»، «گدایان تهران»، «بیست سال انتظار»، «مامور 114»، «سه بمب آتشین»، «مامور دوجانبه»، «خروس جنگی»، «سرسام»، «مزد خونین»، «مرخصی اجباری»، «جلاد»، «شیرمرد»، «داغ ننگ»، «ببر کوهستان»، «ببر رینگ»، «گردن کلفت»، «دهکده طلایی»، «کمینگاه شیطان»، «تار عنکبوت»، «زن‌ها فرشته‌اند» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یدالله (یدی) محمدی نژاد

«یدالله (یدی) محمدی نژاد» در آثاری همچون «خیابانی‌ها»، «مشت مرد»، «پرستش»، «تشنه باران»، «نفس‌گیر»، «تکیه بر باد»، «همای سعادت»، «عشقی‌ها»، «آتشپاره شهر»، «ملاممد‌جان»، «رشید»، «شکار انسان»، «هاشم‌خان»، «گدایان تهران»، «بیست سال انتظار»، «مامور 114»، «سه بمب آتشین»، «مامور دوجانبه»، «خروس جنگی»، «سرسام»، «مزد خونین»، «مرخصی اجباری»، «جلاد»، «شیرمرد»، «داغ ننگ»، «ببر کوهستان»، «ببر رینگ»، «گردن کلفت»، «دهکده طلایی»، «کمینگاه شیطان»، «تار عنکبوت»، «زن‌ها فرشته‌اند» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یدالله (یدی) محمدی نژاد

آخرین مشارکت های کاربران