تاریخ اکران: 1363/12/18
کارگردان: رحیم رحیمی‌پور

یک گروه پنج‌نفری از اعضای حزب جهاد سازندگی به منطقه‌ای در کردستان منتقل و مشغول ساختن مدرسه‌ای در آن‌جا می‌شوند. آنان توسط اعضای حزب دموکرات کردستان و خوانین محلی مورد آزار قرار می‌گیرند. آنان به همراه چند زندانی دیگر به زندانی در توله‌دو منتقل می‌شوند و در آن‌حا ماجراهایی دیگر رقم می‌خورد.

یک گروه پنج‌نفری از اعضای حزب جهاد سازندگی به منطقه‌ای در کردستان منتقل و مشغول ساختن مدرسه‌ای در آن‌جا می‌شوند. آنان توسط اعضای حزب دموکرات کردستان و خوانین محلی مورد آزار قرار می‌گیرند. آنان به همراه چند زندانی دیگر به زندانی در توله‌دو منتقل می‌شوند و در آن‌حا ماجراهایی دیگر رقم می‌خورد.

سایر اطلاعات فیلم دوله‌تو

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

102 دقیقه

داستان

یک گروه پنج‌نفری از اعضای حزب جهاد سازندگی به منطقه‌ای در کردستان منتقل و مشغول ساختن مدرسه‌ای در آن‌جا می‌شوند. آنان توسط اعضای حزب دموکرات کردستان و خوانین محلی مورد آزار قرار می‌گیرند. آنان به همراه چند زندانی دیگر به زندانی در توله‌دو منتقل می‌شوند و در آن‌حا ماجراهایی دیگر رقم می‌خورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دوله‌تو