بیوگرافی کامل احمد نصر

متن کامل بیوگرافی احمد نصر

«احمد نصر» در آثاری همچون «دوله‌تو»، «گرفتار»، «اطاق یک»، «جدال در تاسوکی»، «گردباد»، «آتش در زمستان»، «ریشه در خون»، «کمال‌الملک»، «سردار جنگل»، «میرزا کوچک‌خان»، «واسطه‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد نصر

«احمد نصر» در آثاری همچون «دوله‌تو»، «گرفتار»، «اطاق یک»، «جدال در تاسوکی»، «گردباد»، «آتش در زمستان»، «ریشه در خون»، «کمال‌الملک»، «سردار جنگل»، «میرزا کوچک‌خان»، «واسطه‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد نصر