تصویر آخر (1365)

114 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1365/12/28
کارگردان: مهدی صباغ‌زاده

«دکتر پورمهر»(ناصر آقایی) به خواست همسرش در خانه می ماند تا در مهمانی ناخواسته ای شرکت کند. از طرفی مردی که همسر بیماری دارد به مطب دکتر مراجعه می کند اما دکتر را نمی‌یابد. او پرس و جو کنان به خانه ی دکتر می‌آید اما دکتر او را نمی‌پذیرد. مرد همسر خود را به بیمارستان می برد اما همسرش در راه فوت می کند. او تصمیم می‌گیرد تا از دکتر و همسرش انتقام بگیرد.

«دکتر پورمهر»(ناصر آقایی) به خواست همسرش در خانه می ماند تا در مهمانی ناخواسته ای شرکت کند. از طرفی مردی که همسر بیماری دارد به مطب دکتر مراجعه می کند اما دکتر را نمی‌یابد. او پرس و جو کنان به خانه ی دکتر می‌آید اما دکتر او را نمی‌پذیرد. مرد همسر خود را به بیمارستان می برد اما همسرش در راه فوت می کند. او تصمیم می‌گیرد تا از دکتر و همسرش انتقام بگیرد.

سایر اطلاعات فیلم تصویر آخر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

114 دقیقه

داستان

«دکتر پورمهر»(ناصر آقایی) به خواست همسرش در خانه می ماند تا در مهمانی ناخواسته ای شرکت کند. از طرفی مردی که همسر بیماری دارد به مطب دکتر مراجعه می کند اما دکتر را نمی‌یابد. او پرس و جو کنان به خانه ی دکتر می‌آید اما دکتر او را نمی‌پذیرد. مرد همسر خود را به بیمارستان می برد اما همسرش در راه فوت می کند. او تصمیم می‌گیرد تا از دکتر و همسرش انتقام بگیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تصویر آخر