شاه خاموش (1383)

  • فیلم سینمایی
94 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1383/07/22

در ابتدای جنگ جهانی اول هرچند که ایران اعلام بی طرفی کرده بود، ولی متفقین از یک سو و متحدین از سوی دیگر ایران را عرصه ی کشمکش‌های سیاسی قرار دادند. در چنین شرایطی «احمدشاه»(محمدرضا فروتن) می‌پذیرد که مقر دربار را به اصفهان منتقل کند و تهران را به دست نیروهای ضد استعمار بسپارد. وزیر مختارهای انگلیس و روس از این تصمیم که در واقع یک بلوف دیپلماتیک بود دستپاچه شدند برای احمدشاه شرطی می‌گذراند که در ازای انجام دادن این شرط آن‌ها تابع دستورات شاه خواهند بود وآن‌هم قطع ارتباط شاهنشاه با «دختر وزیرمختار اتریش»(مهتاب کرامتی) بود.

در ابتدای جنگ جهانی اول هرچند که ایران اعلام بی طرفی کرده بود، ولی متفقین از یک سو و متحدین از سوی دیگر ایران را عرصه ی کشمکش‌های سیاسی قرار دادند. در چنین شرایطی «احمدشاه»(محمدرضا فروتن) می‌پذیرد که مقر دربار را به اصفهان منتقل کند و تهران را به دست نیروهای ضد استعمار بسپارد. وزیر مختارهای انگلیس و روس از این تصمیم که در واقع یک بلوف دیپلماتیک بود دستپاچه شدند برای احمدشاه شرطی می‌گذراند که در ازای انجام دادن این شرط آن‌ها تابع دستورات شاه خواهند بود وآن‌هم قطع ارتباط شاهنشاه با «دختر وزیرمختار اتریش»(مهتاب کرامتی) بود.

سایر اطلاعات فیلم شاه خاموش

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

در ابتدای جنگ جهانی اول هرچند که ایران اعلام بی طرفی کرده بود، ولی متفقین از یک سو و متحدین از سوی دیگر ایران را عرصه ی کشمکش‌های سیاسی قرار دادند. در چنین شرایطی «احمدشاه»(محمدرضا فروتن) می‌پذیرد که مقر دربار را به اصفهان منتقل کند و تهران را به دست نیروهای ضد استعمار بسپارد. وزیر مختارهای انگلیس و روس از این تصمیم که در واقع یک بلوف دیپلماتیک بود دستپاچه شدند برای احمدشاه شرطی می‌گذراند که در ازای انجام دادن این شرط آن‌ها تابع دستورات شاه خواهند بود وآن‌هم قطع ارتباط شاهنشاه با «دختر وزیرمختار اتریش»(مهتاب کرامتی) بود.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی شاه خاموش

آخرین مشارکت های کاربران