بیوگرافی کامل کاظم هژیرآزاد

متولد: 01 فروردین 1329
در: ایران ، تهران ، تهران

متن کامل بیوگرافی کاظم هژیرآزاد

«کاظم هژیرآزاد» در آثاری همچون «پناه آخر»، «در سرزمینی دیگر»، «ایل دا»، «وقت صبح»، «روزهای بیقراری ۲»، «حکایتهای کمال»، «نزدیکی‌های بهشت»، «دندون‌طلا»، «عمق میدان»، «معمای شاه»، «بال‌های خیس»، «یوسف هور»، «یلدا»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «خرس»، «تاوان»، «اسب»، «به نام پدر»، «مختارنامه»، «شاه خاموش»، «مسافر ری»، «تکیه بر باد»، «تنهاترین سردار»، «عقرب»، «شب روباه»، «گروگان»، «هدف»، «نیش»، «شاهین طلایی»، «مجسمه»، «قافله»، «آبادانی‌ها»، «محموله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کاظم هژیرآزاد

«کاظم هژیرآزاد» در آثاری همچون «پناه آخر»، «در سرزمینی دیگر»، «ایل دا»، «وقت صبح»، «روزهای بیقراری ۲»، «حکایتهای کمال»، «نزدیکی‌های بهشت»، «دندون‌طلا»، «عمق میدان»، «معمای شاه»، «بال‌های خیس»، «یوسف هور»، «یلدا»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «خرس»، «تاوان»، «اسب»، «به نام پدر»، «مختارنامه»، «شاه خاموش»، «مسافر ری»، «تکیه بر باد»، «تنهاترین سردار»، «عقرب»، «شب روباه»، «گروگان»، «هدف»، «نیش»، «شاهین طلایی»، «مجسمه»، «قافله»، «آبادانی‌ها»، «محموله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کاظم هژیرآزاد

آخرین مشارکت های کاربران