تاریخ اکران: 1375/09/01

هاوارخان توسط رشید کشته می‌شود و قره‌خان فرزند ناتنی هاوار مطلع می‌شود که رشید پدر واقعی اوست. این در حالی‌ست که مادر قره‌خان شایع می‌کند که نرگس (شراره یوسف‌نیا) قاتل هاوار است.

هاوارخان توسط رشید کشته می‌شود و قره‌خان فرزند ناتنی هاوار مطلع می‌شود که رشید پدر واقعی اوست. این در حالی‌ست که مادر قره‌خان شایع می‌کند که نرگس (شراره یوسف‌نیا) قاتل هاوار است.

سایر اطلاعات فیلم سکوت کوهستان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

هاوارخان توسط رشید کشته می‌شود و قره‌خان فرزند ناتنی هاوار مطلع می‌شود که رشید پدر واقعی اوست. این در حالی‌ست که مادر قره‌خان شایع می‌کند که نرگس (شراره یوسف‌نیا) قاتل هاوار است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سکوت کوهستان

آخرین مشارکت های کاربران