بیوگرافی کامل خسرو دستگیر

متن کامل بیوگرافی خسرو دستگیر

«خسرو دستگیر» در آثاری همچون «ناسپاس»، «گرداب»، «ثقه الاسلام»، «آی پارا»، «سارای»، «شبیخون»، «هفت سنگ»، «جوانمرد»، «بانی چاو»، «سکوت کوهستان»، «بیگانه ای در شهر»، «آخرین بندر»، «رویای نیمه شب تابستان»، «چشم شیطان»، «عصیان»، «دمرل»، «دلاوران کوچه دلگشا»، «ملک خاتون»، «جستجوگر»، «ساوالان»، «گل مریم»، «ایستگاه»، «شکوه زندگی»، «میهمانی خصوصی»، «اتوبوس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو دستگیر

«خسرو دستگیر» در آثاری همچون «ناسپاس»، «گرداب»، «ثقه الاسلام»، «آی پارا»، «سارای»، «شبیخون»، «هفت سنگ»، «جوانمرد»، «بانی چاو»، «سکوت کوهستان»، «بیگانه ای در شهر»، «آخرین بندر»، «رویای نیمه شب تابستان»، «چشم شیطان»، «عصیان»، «دمرل»، «دلاوران کوچه دلگشا»، «ملک خاتون»، «جستجوگر»، «ساوالان»، «گل مریم»، «ایستگاه»، «شکوه زندگی»، «میهمانی خصوصی»، «اتوبوس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو دستگیر

آخرین مشارکت های کاربران