صدای نرگس (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: هادی رهبر

سایر اطلاعات فیلم صدای نرگس

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صدای نرگس

آخرین مشارکت های کاربران