تاریخ اکران: 1376/09/12

«عزیز»(شهرام فرهمند) پس از نامزدی با«گل‌آفتاب»(عذرا اسماعیلی) به جبهه می‌رود و اسیر می شود. پس از آزادی طبق سنت‌های عشایربه دلیل این که برادر بزرگش فوت کرده است باید با بیوه‌ی او ازدواج کند. اما عزیز به این ازدواج راضی نیست. او باید به رغم سنت‌های قبیله اش رودرروی همه بایستد.

«عزیز»(شهرام فرهمند) پس از نامزدی با«گل‌آفتاب»(عذرا اسماعیلی) به جبهه می‌رود و اسیر می شود. پس از آزادی طبق سنت‌های عشایربه دلیل این که برادر بزرگش فوت کرده است باید با بیوه‌ی او ازدواج کند. اما عزیز به این ازدواج راضی نیست. او باید به رغم سنت‌های قبیله اش رودرروی همه بایستد.

جوایز نامزدی
جوایز نامزدی
جوایز نامزدی
نامزدی در جشنواره های مختلف 7 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم نامزدی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

«عزیز»(شهرام فرهمند) پس از نامزدی با«گل‌آفتاب»(عذرا اسماعیلی) به جبهه می‌رود و اسیر می شود. پس از آزادی طبق سنت‌های عشایربه دلیل این که برادر بزرگش فوت کرده است باید با بیوه‌ی او ازدواج کند. اما عزیز به این ازدواج راضی نیست. او باید به رغم سنت‌های قبیله اش رودرروی همه بایستد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نامزدی