قصه بلوار (آماده اکران)

  • مستند کوتاه
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: داود اشرفی
جوایز مستند کوتاه قصه بلوار
جوایز مستند کوتاه قصه بلوار
جوایز مستند کوتاه قصه بلوار
مستند کوتاه قصه بلوار در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند کوتاه قصه بلوار