بیوگرافی کامل داود اشرفی

متن کامل بیوگرافی داود اشرفی

«داود اشرفی» در آثاری همچون «قصه بلوار»، «پسران سندباد»، «طهران تهران»، «نشانی»، «قصه دل‌ها»، «جعبه موسیقی» به عنوان «کارگردان»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود اشرفی

«داود اشرفی» در آثاری همچون «قصه بلوار»، «پسران سندباد»، «طهران تهران»، «نشانی»، «قصه دل‌ها»، «جعبه موسیقی» به عنوان «کارگردان»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

جوایز داود اشرفی
جوایز داود اشرفی
جوایز داود اشرفی
داود اشرفی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1388
7.0
1386
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود اشرفی