تاریخ اکران: 1376/05/15
کارگردان: مجید قاری‌زاده

«لیلا»(هما روستا) که به همراه دخترانش برای تفریح به اصفهان رفته پس از اطلاع از خبر بازداشت شوهرش«مهرداد»(آرش تاج تهرانی) به تهران باز می‌گردد تا از اتهام همسرش مطلع شود. او متوجه می‌شود که همسرش در کار جعل اسناد و امضا بوده است. مهرداد از لیلا می‌خواهد که اطلاعات مهمی را از منشی شرکتش بگیرد و آن ها را از بین ببرد. لیلا اطلاعات را نزد خود نگه می‌دارد و علی رغم اصرار مهرداد آن‌ها را نابود نمی‌کند. لیلا تلاش می کند تا با مسافرکشی هزینه‌ زندگی خود و دخترانش را تامین کند اما مهرداد با دسیسه ای مانع از این امر می شود. با تصمیمی که لیلا می‌گیرد همه‌چیز ناگهان تغییر می کند.

«لیلا»(هما روستا) که به همراه دخترانش برای تفریح به اصفهان رفته پس از اطلاع از خبر بازداشت شوهرش«مهرداد»(آرش تاج تهرانی) به تهران باز می‌گردد تا از اتهام همسرش مطلع شود. او متوجه می‌شود که همسرش در کار جعل اسناد و امضا بوده است. مهرداد از لیلا می‌خواهد که اطلاعات مهمی را از منشی شرکتش بگیرد و آن ها را از بین ببرد. لیلا اطلاعات را نزد خود نگه می‌دارد و علی رغم اصرار مهرداد آن‌ها را نابود نمی‌کند. لیلا تلاش می کند تا با مسافرکشی هزینه‌ زندگی خود و دخترانش را تامین کند اما مهرداد با دسیسه ای مانع از این امر می شود. با تصمیمی که لیلا می‌گیرد همه‌چیز ناگهان تغییر می کند.

سایر اطلاعات فیلم زن امروز

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

داستان

«لیلا»(هما روستا) که به همراه دخترانش برای تفریح به اصفهان رفته پس از اطلاع از خبر بازداشت شوهرش«مهرداد»(آرش تاج تهرانی) به تهران باز می‌گردد تا از اتهام همسرش مطلع شود. او متوجه می‌شود که همسرش در کار جعل اسناد و امضا بوده است. مهرداد از لیلا می‌خواهد که اطلاعات مهمی را از منشی شرکتش بگیرد و آن ها را از بین ببرد. لیلا اطلاعات را نزد خود نگه می‌دارد و علی رغم اصرار مهرداد آن‌ها را نابود نمی‌کند. لیلا تلاش می کند تا با مسافرکشی هزینه‌ زندگی خود و دخترانش را تامین کند اما مهرداد با دسیسه ای مانع از این امر می شود. با تصمیمی که لیلا می‌گیرد همه‌چیز ناگهان تغییر می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زن امروز